• توسعه پلت‌فرم جدیدی برای شهرهای هوشمند

    دو شرکت Cisco و AT&T اعلام کرده‌اند که قرار است با مشارکت یکدیگر، پلت فرم شهر هوشمند را توسعه دهند. پلت فرم شهر هوشمند، شبکه‌ای عظیم از تلفیق پلت فرم Cisco Kinetic با سیستم‌های شهری است که در پروژ‌ه‌ها  شهر هوشمند شرکت AT&T مورد استفاده قرار گیرد مانند Smart Cities Operations Center (SCOC).

  • راه‌اندازی پایگاه داده اقتصاد دیجیتال ایران

    ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری پایگاه داده اقتصاد دیجیتال ایران را راه اندازی کرد.