• بررسی کلی تاثیرات کرونا بر استارتاپ‌های ایرانی

    کووید ۱۹ به طور مستقیم آثار اقتصادی منفی روی زنجیره عرضه، تقاضا، بازارهای مالی، سرمایه گذاری، تولید و تجارت بین المللی دارد که نتایج آن می‌تواند موقعیت ژئوپلیتیک کشورها را در جهان دستخوش تغییر کند.

  • توسعه پلت‌فرم جدیدی برای شهرهای هوشمند

    دو شرکت Cisco و AT&T اعلام کرده‌اند که قرار است با مشارکت یکدیگر، پلت فرم شهر هوشمند را توسعه دهند. پلت فرم شهر هوشمند، شبکه‌ای عظیم از تلفیق پلت فرم Cisco Kinetic با سیستم‌های شهری است که در پروژ‌ه‌ها  شهر هوشمند شرکت AT&T مورد استفاده قرار گیرد مانند Smart Cities Operations Center (SCOC).